Αισθητήρας μέτρησης λέιζερ

Αισθητήρας μετατοπίσεων λέιζερ, αισθητήρας μέτρησης ύψους λέιζερ, αισθητήρας απόστασης λέιζερ με την ψηφιακή παραγωγή.